Vertrouwenspersoon

Beste ouders en leden,

Indien u bepaalde persoonlijke moeilijkheden ondervindt zoals financiële problemen, bepaalde gezinssituatie (het scheiden van ouders enzovoort) of een andere persoonlijke moeilijkheden. Kan u altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon. Deze persoon helpt u bij uw moeilijkheden en geeft u meer uitleg rond de mogelijkheden op financieel vlak.

Dit jaar is Tine Baert onze vertrouwenspersoon.

Deze link geeft u ook meer informatie over scouting op maat.

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/ondersteuning/leiding/diversiteit/scouting-op-maat

Wat is scouting op maat?

Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Dit kan voor iedereen anders zijn, dus iedereen is welkom. Denk aan mensen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling,…

Kortom, scouting op maat is er voor iedereen die aangeeft het financieel moeilijk te hebben door eender welke omstandigheden.